ПРО САМИХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКІВ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ

249

ЗАГАДКИ ДРЕВНЬОЇ РУСІ
А. Романченко
з науково-популярної книги авторів: А. А. Бичків, А. Ю. Низовский,
П. Ю. Черносвитов
ПРО САМИХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКІВ
СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ
Але свій виклад слов’янської історії для зручності читача ми почнемо по порядку — з давнини до нашого часу. В першу чергу, нагадаємо про те, що
слов’янська мова належить

Кирило і Мефодій. Творці писемності старослов’янською мовою
до індоєвропейської мовної сім’ї,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
russbalt.spb.гигенеалогическое древоиндоевропейских мов…
в яку входять практично всі мови сучасної Європи,
окрім баскської в Іспанії, чия «сімейна» приналежність до цих пір не встановлена, угорського, що належить до фінно-угорської (уральської) сім’ї, і мов інших фінно-угрів, які живуть в Восточнбй Європі — фінів, естонців, карелів, пермяков, мордовцев, а також ненців — самодийцев.
В індоєвропейську сім’ю входять також вірменську мову, іранські (перська, таджицька) і багатьма мовами Індостану — нащадки давнього санскриту. Але це сьогодні. У середньовіччі ж, і особливо в давнину, було багато таких мов, які до нашого часу не дійшли, і ми не можемо навіть сказати, скільки саме на кожному з історичних етапів. Та й про те, скільки людей говорило на кожному з них, теж нам мало відомо.
З іншого боку, чим глибше ми будемо занурюватися в старовину, тим менше там буде сучасних мов. Адже більшість з них — результат величезної кількості злиттів, перетасовок, трансформацій і розділень стародавніх мов. І взагалі з тільки що сказаного зовсім не випливає, що чим глибше в старовину, тим більше буде мов в якийсь мовної сім’ї. Адже всі вони сходять до якогось єдиного праязыку, на якому говорив якийсь пранарод, праэтнос. І був він, звичайно, коли-то єдиним колективом — одним племенем, наприклад вирішував загальну завдання виживання. Інакше не знадобився б йому спільну мову як засіб спілкування. Але поступово, наростаючи числом і розходячись за все більшої території, він почав розділятися на окремі колективи, що вирішували завдання виживання самостійно і поступово втрачаючи зв’язок з вихідним «материнським» колективом. І мова при цьому почав дробитися на діалекти, все далі расходившиеся один від одного і набором слів (лексикою),
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
ppt-online.огдЛексика – це…
і їх структурою (морфологією),
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
zoozel.гиМорфология. – Російська мова – Файли – Співдружність
і способом їх зв’язування в речення (синтаксис),
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
kinozavr.infoСинтаксис і пунктуація Граматика Російської Мови…
і манерою вимови (фонетикою).
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
ximuk.гиКак зробити фонетичний розбір слова яскраву
ФОНЕТИКА (від грецького слова phone`— голос, звучна мова) — відділ мовознавства (див.) , що вивчає звукову сторону мови. Ф. розчленовується в чотирьох напрямках:
1) антропофоника (фізіологія звуків мови) , що вивчає произносительную (власне фізіологічну) і слухову (акустичну) сторону мови, і фонологія вивчає використання звуків для вираження значень — для утворення слів і фраз;
2) вчення про фонетичних елементах (аналітична Ф. ) і вчення про фонетичних поєднаннях, до-рої в свою чергу розчленовується на вчення про взаємовплив фонетичних елементів (комбінаторна Ф. ) і вчення про вищі фонетичних одиницях, зване зазвичай акцентологией;
3) загальна Ф. і приватна Ф. або Ф. окремих мов;
4) синхроническая Ф. і диахроническая (історична) Ф.
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
Так зароджувалися нові мови в одній родині.
Не потрібно думати, що цей процес стосується лише давніх етапів людської історії. Він завжди йде безперервно, у тому числі і зараз. І починати історію освіти будь-якої групи споріднених мов можна з будь-якого моменту історії, взявши за основу будь-який з існуючих на той момент мову. Його історія може бути як завгодно складна і різноманітна. Він може зникнути, розчинившись в інших, початково родинних або зовсім неспоріднених мовах, залишившись в них (на втіху лінгвістам) у вигляді набору якихось лексем. Може увібрати в себе чужу мову і дати тим самим новий діалект на якійсь частині свого ареалу, що можна вважати початком утворення нової мовної групи. Нарешті, він може просто почати розпадатися на діалекти, розповзаючись по величезній території і витісняючи або «підминаючи під себе» (вбираючи в себе інші мови. Зрозуміло, що все це залежить від конкретних історичних умов, в які потрапив народ (етнос) — носій цієї мови, і відстежуючи цю історію з різного роду історичними свідченнями і в тому числі і за археологічними, ми можемо зрозуміти, чому та чи інша мовна сім’я або входить до нього група зникла зовсім, або, навпаки, зайняла величезну територію. З іншого боку, збираючи дані «лінгвістичної археології» — стародавній топоніміки — ми можемо коригувати історичні свідчення про переміщення різних народів з території, де вони «наслідили», даючи свої найменування різних об’єктів.
Природно, все це стосується і народів, що входять в індоєвропейську мовну сім’ю. І, як завжди, немає єдиної думки про те, де і коли вона початково склалася і якими шляхами поширювався по нині займаної нею території. Причому розбіжності з цього питання є як між археологами та лінгвістами, так і між самими археологами і між самими лінгвістами. І, зрозуміло, кожен з фахівців привертає в першу чергу дані своєї професійної галузі, а потім, у міру потреби — дані із суміжних історичних областей.
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
cont.wsОбщие посилання Слов’янське язичництво. Що це була…
Лінгвісти відштовхуються від показників «спорідненості» між індоєвропейськими мовами та намагаються вирахувати час їх розбіжності, від загальної основи, а за даними топоніміки визначити, на території якої мали місце ці «мовні події». Археологи намагаються визначити, яку з археологічних культур стародавності можна
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
liveinternet.гіо «місто» в давнину означало «огорожа», «паркан»…
вважати належить індоєвропейського праэтносу, а які можна вважати похідними від них і, тим самим, належать народам — носіїв окремих індоєвропейських мов. Доводиться констатувати, що збігів між еволюцією археологічних культур і
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
wiki2.огдЛенточная діаграма славянскихархеологических…
еволюцією мов за місцем,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
gigabaza.гиФОРМЫ ІСНУВАННЯ ЯЗЫКАТерриториальная і…
тривалості і часу свого протікання до такої міри, що вони влаштовували б більшість фахівців, до цих пір немає [Седов, 1994, с. 40-71].
Знову-таки, ми не будемо викладати тут всі точки зору з цього питання, це майже нескінченне заняття. Відзначимо лише найбільш обґрунтовані і тому найвідоміші в історичному середовищі.
Згідно з однією з них, індоєвропейська мовна сім’я зародилася в самій Європі, швидше за все, в центральній її частині, і поступово, збільшуючись чисельно і дроблячись, кількома хвилями поширилася по всій Європі, включаючи східну, з Малої Азії, а потім і в Індостані [Трубачев, 1991].
Дещо інший варіант цієї гіпотези: вихідна територія складання індоєвропейців — Північні Балкани і Карпатський регіон [Дияконів, 1982].
Відповідно до іншої, ця мовна сім’я склалася де-то в Закавказзі — Верхній Месопотамії — Малої Азії, і звідти, знову-таки, кількома хвилями, які рухалися як на схід, так і на захід, поступово поширилася по всій тій території, на якій ми застаємо вже в історичний час [Гамкрелидзе, Иванов, 1984].
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
fb.гииндоевропейская мовна сім’я
Нарешті, є проміжна точка зору, згідно з якою прабатьківщина індоєвропейців — це смуга східноєвропейських степів, звідки різночасові їх хвилі накочувалися на захід, північ і південь Європи, а також в Малу Азію, Закавказзя, Середню Азію і Індостан [Абаєв, 1972], в результаті чого утворюється єдина циркумполярна культурна зона [Мерперт, 1988, Чорних, 1988].
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
генофонд.рфСтепная прабатьківщина индоевропейцевкак гіпотеза
Спеціально підкреслимо: ми привели тут «зведені» точки зору, тобто такі, які вийшли в результаті узгодження лінгвістичних та археологічних даних.
Інакше кажучи, у кожної з викладених позицій є свій «претендент» на звання «індоєвропейський праэтнос — носій вихідної индоевропейского’мови» у вигляді певної археологічної культури.
І такі ж археологічні «претенденти» маються на звання носіїв наступних індоєвропейських мов — кельтів, греків, германців, балтів та інших: вважається, що за кожним з них стоїть певна археологічна культура. Точніше — цілий ряд послідовно змінюючих один одного культур, що відображали історичні перипетії становлення кожного з цих народів, аж до середньовічного їх стану.
У читача, природно, може виникнути питання: якщо все так добре узгоджується, якщо до того ж на сьогодні археологічні культури непогано продатированы і у відносному, і в абсолютному сенсі, то чому точок зору на історію індоєвропейців досі як мінімум три, а насправді — ще більше?
Головна складність полягає в наступному. Ми не можемо бути впевнені в тому, що швидкість, темпи трансформацій мови — його розбіжності від єдиної основи, змін морфології, зміни лексики та іншого — у всі епохи збігаються. Точніше, ми впевнені, що вони не можуть збігатися на всіх етапах історії, оскільки сам темп життя людей змінюється від епохи до епохи. Про те, в яку епоху потрібно відносити зародження, власне існування і подальший розпад індоєвропейської прамови, а потім і його нащадків, у лінгвістів існують різні думки.
А ось дати існування археологічних культур, шляхи їх н. асхождений, злиття, внутрішніх еволюцій, угасаний — сьогодні відомі досить повно, принаймні, для Близького Сходу, Європи, Північної Африки та Середньої Азії, де археологічні дослідження ведуться не одне століття. Так от,
якщо лінгвісти вважають, наприклад, що епоха індоєвропейської єдності припадає на епоху неоліту, то археологічним «претендентом» на «індоєвропейські праэтнос» можна вважати одні культури «підходящого» регіону — такого, звідки археологічно можна обгрунтовано припустити їх подальший результат. А
якщо це єдність припадає на епоху енеоліту, то «претенденти» будуть вже інші, і шляхи їх первинного розбіжності теж інші.
Якщо ж все це починається тільки в епоху бронзи, то й археологічної основою для міркувань на цю тему будуть треті культури,
і так далі, поки не вичерпаються всі можливі варіанти.
Зрозуміло, для всіх цих варіантів є достатні наукові підстави. Є території, на яких простежується індоєвропейська топоніміка, яку можна пов’язати з певними стадіями розвитку цієї мовної сім’ї і її окремих мов.
На кожному з історичних етапів існували археологічні культурні спільності, що залишили після свого розпаду «археологічних культурних нащадків», яких можна ототожнити з певним етносом і, стало бути, мовою. Але якщо сумлінно користуватися ретроспективним методом в археології, про який ми говорили вище, то історію майже будь-якого європейського народу середньовіччя не можна буде простежити глибше, ніж до кордону епохи бронзи та початку залізного століття, тобто до початку I тисячоліття до н.е.
Виняток — це народи найдавніших цивілізацій Близького Сходу і
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
allyslide.сомДревнейшие цивілізації виникли в 6 – 5 тис. до…
Східного Середземномор’я,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
супертинейджеры.рф§ 2. Цивілізації Стародавнього Сходу – ЗАГАЛЬНА…
від деяких з яких залишилися письмові документи аж з середини III тисячоліття до н. е. Саме завдяки їм вченим вдалося знайти найдавніші індоєвропейські «письмові» народи, перші з індоєвропейців створили держави на Близькому Сході — Хетське державу і
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
liveinternet.гиЛагерь кочівників — майбутніх творців Хетської…
Митанни.
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
newbakulife.сомЦарство Мітанні
До цього ж часу відноситься, по лінгвістичним показниками, відділення вірменської мови, носії якого з тих же пір живуть в Закавказзі,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
findarmenia.гиБлагородная сивина древностивеличественной…
До більш пізнього часу — середнього бронзового століття (перша половина — середина II тисячоліття до н. е..) відносяться ранні держави індоєвропейців — стародавніх греків (краще навіть сказати — прагреков),
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
design-for.netПрародина індоєвропейців
створили держави на Криті і півдні Балканського півострова, археологічно відомі як крито-мікенські (мінойські) культури кількох етапів. Це теж «письмові» народи з дуже раннього часу.
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
studopedia.гиЭгейская (крито-мікенська) культура
Так от, щодо всіх цих «раннеписьменных» народів археологи і лінгвісти прийшли до згоди. І ті, й інші згодні в тому, що народи цього кола першими відокремилися від загальної індоєвропейської маси і «закупилися» в стійкі ранньодержавні спільності. Мабуть, тільки так і можна стабілізувати якийсь мова: зробити його комунікативним засобом всередині замкнутої саморегулювальної системи типу «держава» — нехай навіть це всього лише місто-держава на зразок давньогрецьких полісів — і обмежити проникнення носіїв інших мов через його межі. Всі ж інші індоєвропейці, де б вони не жили, перебували ще у досить примітивному соціальному стані. Вони становили на різних етапах історії кілька великих археологічних культур, поступово роздрібнюється і переміщаються з місця на місце. Але тільки деякі з них, переместившиеся на самий південь Європи і в Малу Азію, утворили під впливом культурніших сусідів держави і свою писемність на початку доби раннього заліза:
це італіки і
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
smtur.сомИстория давньоримського міста Італіка
греки —
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
diary.гиЗачем науку котять по похилій?
дорійці і
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
thisgreece.гиГреческие міста-поліси. Дорійці
ионийцы.
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
Розкопки міста Мілета, одного з головних центрів Іонії
Приблизно в цей же час «винайшли» свою писемність і утворили ранні держави народи, расселившиеся на півночі Індії і на південний схід від Каспію: це арії —індійці і
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
s30592398877.mirtesen.гиИндийцы про Росію і росіян Індійці, росія…
південні іранці.
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
sokrovennik.гиИран і Слов’яни… – Невже родичі?
Всі інші індоєвропейські народи ще довго залишалися бесписьменными і «безгосударственными». І саме з цього середовища поступово етнічно оформилися відомі нам з письмових джерел античності і середньовіччя народи Європи — носії індоєвропейських мов:
кельти,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
subscribe.гиКельты…
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
lsvsx.livejournal.сомЗнание кельтів: Кельтська алхімія — сприйняття…
італіки,
іллірійці,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
wp.wiki-wiki.гиИллирийцы
фракійці,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
bigpo.гиФракийцы | Походження | Розквіт цивілізації |…
германці,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
Сім’я древніх германців у 300-ті роки н. е., історична реконструкція, 1913 рік
слов’яни,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
derzava.сомславяне
балти,
О САМЫХ ДАЛЕКИХ ПРЕДКАХ СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ
primordial.org.иаОлег Гуцуляк: Так, балти ми!
североиранцы. •