Лісосмуги знижують забруднення в атмосфері і грунтах в 10 разів-вчені мгу

36

Лісосмуги-штучні лісові насадження-знижують рівень забруднення повітря і затримують переміщення забруднюючих речовин в грунтах. До таких висновків прийшли вчені географічного факультету мду і кафедри природокористування та земельного кадастру бєлгородського держуніверситету. Географи вивчили роль лісосмуг у міграції різних забруднювачів. Роботи проводилися в рамках проекту російського наукового фону на прикладі грайворонського району бєлгородської області.

На досліджуваній території в бєлгородській області джерелом забруднення є залізничний транспорт – локомотиви, що працюють на дизельному паливі. Відпрацьовані продукти дизельних двигунів містять велику кількість забруднюючих речовин різних класів, серед яких найбільш токсичними і небезпечними для людини є поліциклічні ароматичні вуглеводні (пау).

” вміст пау в грунтах є результатом багаторічного надходження забруднювачів в навколишнє середовище. Ми відібрали понад 60 зразків ґрунту на різній відстані від залізниці і при різному положенні лісосмуг по відношенню до джерела забруднення. За допомогою комплексу польових, статистичних та хіміко-аналітичних методів ми вивчили роль лісових насаджень у міграції забруднюючих речовин. Визначення 11 індивідуальних пау в грунтах було виконано методом спектроскопії шпольського при низьких температурах”, – розповіла учасник проекту, науковий співробітник кафедри геохімії ландшафтів і географії грунтів географічного факультету мду марія смирнова .

Вчені встановили, що ґрунти лісосмуг характеризуються вищими запасами пау порівняно з ґрунтами прилеглих ріллі: розкид значень суми пау для верхнього шару ґрунтів усіх досліджених лісосмуг становить від 65 до 695 нг/г, а для ґрунтів полів – від 2 до 122 нг/г.

“отримані дані свідчать про бар’єрний ефект лісонасаджень по відношенню до поширення забруднювачів, а також про нижчі темпи руйнування пау в ґрунтах лісосмуг. Пау техногенного походження-бенза (а)пірен і бенз(ghi)перилен впевнено ідентифіковані тільки в грунтах лісосмуг; у грунтах полів ці забруднювачі або не ідентифіковані, або їх вміст ледь перевищує межу виявлення. Вміст хризену, пірену, антрацену, тертрафену, бенз(а)пірену, бенз(ghi)перилену в грунтах перед лісосмугою, як правило, в 2-10 разів вище, ніж в грунтах, розташованих за лісосмугою”, — розповів учасник проекту, науковий співробітник географічного факультету мду роман ковач .

Таким чином, географи мгу отримали чисельні параметри, які свідчать про те, що лісосмуги є бар’єром на шляху міграції потоків забруднюючих речовин і важливим інструментом зниження рівня забруднення атмосферного повітря.

Відзначимо, що роль лісосмуг дуже різноманітна. Збільшення зволоження ґрунтів, підвищення врожайності сільгоспкультур, які вирощуються на прилеглих полях, боротьба з суховіями, захист ґрунтів від ерозії – це тільки деякі з них. Використання лісових насаджень з метою зменшення забруднення атмосферного повітря є сучасним трендом при проектуванні промислових і міських територій.

Рис1 опис і відбір ґрунтових проб для визначення вмісту пау

Рис2 грунтові зразки орного чорнозему для визначення пау

25.10.2021